C? Mo probar un mando a distancia con una c? Mara דיגיטלי. | טיפים | iw.estacion506cr.com

C? Mo probar un mando a distancia con una c? Mara דיגיטלי.Encienda la cámara para la la pantalla en la pantalla LCD. Apunte el control remoto a la lente de la cámara. Pulse los botones de los mandos a distancia y Obsar en la pantalla LCD de la cámara o en el visor que el control remoto emite luces infrarrojas del transmisor IFR luz. Si usted no ve ninguna ve luz en la pantalla LCD de la cámara desde el mando a distancia, el mando a distancia es malo.

Preguntas Relacionadas

 • Pregunta - 1:
 • קודיגו פארה


  שלום
  Cuatro d? Gitos de los c? Digos דה שליטה remoto אוניברסלי para TV Insigina בן los siguientes
  0103 0189 0217 0135
  0133 0116 0167 0456 0029
  Cinco d? Gitos del c? Digo remoto אוניברסלי פארה טלוויזיה con RCA Insigina RCR312W modelo דה שליטה remoto בן לוס siguientes
  11423, 11564, 10171, 11204, 11326, 11517, 11710, 11963, 12018
  אנטראדה דירטה דה c? Digos
  1.Pulse y mantenga presionado el bot? N SETUP hasta que אל אינדיקציה rojo permanezca encendido y luego suelte אל בוט?
  2.Pulse Y Sulete אל בוט? N דל מודו deseado (טלוויזיה, מכשיר וידאו, וכו ') אל אינדיקאטור רוג'ו פרפרדה y luego permanece encendida.
  3.Introduzca אל c? Digo דה 4 ד? Gitos partir de las tablas דה c? Digos. Nota: Despu? S de una entraada דה un c? Digo v? לידו, אל אינדיקדור רוג'ו se apaga. ג 'ון c? דיגו לא v? לידו, אל אינדיקדור rojo.
  .4 עם המכשיר, הערוץ לוחץ כלפי מעלה. אם ההתקן מגיב, אין צורך בתכנות נוסף. הערה: אם לחצנים מסוימים אינם פועלים, נסה את אחד הקודים האחרים עבור המותג שלך.
  שיטת חיפוש של קוד
  אם לאחר "כניסת קוד ישיר" ההתקן אינו מגיב, או אם המותג שלך לא ברשימה, נסה לבצע חיפוש בספריית הקוד עבור הקוד, בצע את השלבים הבאים. בסדר

 • שאלה - 2:
 • זה ללא צבע המסך רק את התמונה נראה אבל ללא צבעים רק ריק הוא 32 אינץ magnavox griz


  הלו
  בין אם הוא צופה בסרט או בספורט
  במקרה, הטלוויזיה כוללת וידאו אוטומטי
  הגדרות שליטה תואמות את התוכנית הנוכחית
  של מקור או תוכן. תמונה ™ SmartPicture
  מאפס במהירות את פקדי הווידאו בטלוויזיה עבור a
  מספר סוגים שונים של תוכניות ויזואליזציה
  התנאים ייתכן שיהיה בבית שלך. כל
  SmartPicture הגדרות ™ מוגדרים במפעל כדי
  להתאים באופן אוטומטי את הבהירות של הטלוויזיה, את הצבע,
  תמונה, חדות, גוון, טמפרטורה,
  DNR, וניגודיות רמות +.
  0.1 לחץ על הלחצן החכם של התמונה
  בשלט הרחוק. הנוכחי
  בחר SmartPicture להופיע? ב
  במרכז המסך.
  2 לחץ על הלחצן החכם בתמונה
  מספר פעמים כדי לבחור אישי,
  סרטים, ספורט, חלש
  , או מולטימדיה
  קבל

 • שאלה - 3:
 • יש לי מקלט denn avr1609 ואני רוצה לשחזר את ערכי המפעל כפי שאני יכול לאפס


  אחד משלושה פתרונות עבודה מתחת כך המקלט


  1. כדי לאתחל את המערכת, כבה את המקלט על ידי לחיצה על לחצן קטן / כיבוי, לא על כפתור החזקה הגדול. בזמן בחוץ בלילה ולחץ על כפתור ישיר טהור, באותו זמן ולהמשיך לקחת עם יד ימין בעת ​​לחיצה על כפתור קטן על / כיבוי עם שמאל. ראה? אנשי הפלאש? של המקלט. כאשר אתה רואה את זה פלאש לעזוב את הלילה ואת לחצני קיצור טהור ואת המקלט יופעל מחדש? עצמה לתחנת הרדיו 87.50.


  .2 לחצו על לחצן "הפעלה" בו - זמנית על - ידי לחיצה על הלחצנים "Standard" ו- "DSP Simulation" על הלוח הקדמי של מקלט דנון. לחצנים אלה יכולים גם להיות מוסתרים מתחת ללוח למשוך בהתאם העיצוב והמודל של דנון המשמש. חלק מהדגמים של דנון דורשים שילובי לחצנים שונים הנלחצים בו זמנית בעת לחיצה על לחצן "הפעלה", כגון לחצני "מצב שמע". כמה דגמים של Denon המקלט לא מספקים? את ההוראות לאפס במדריך למשתמש, כדי למצוא את השילובים בוטון הנכון צריך לפנות Denon.


  .3 לחצו על לחצן "הפעלה" כדי לכבות את ה - AVR -
  לחץ על הלחצן "הפעלה" בו - זמנית, על הלחצנים "רמקול" ו "רמקול B". המתן עד שהרדיו AVR-788 יפעיל את המסך? להבהב במהירות של אחת לשנייה.
  שחרר את הלחצנים לאחר שהמסך מתחיל להבהב. AVR-788 מאופס כעת להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

 • שאלה - 4:
 • כי זה יוצא prgsve


  אני מבין את האפשרות מתקדמת הוקמה ועכשיו אתה לא מקבל שום דבר על מסך הטלוויזיה. האפשרות המתקדמת מיושמת רק עבור ממשק הרכיב (אדום, ירוק וכחול). יש צורך ללכת לפריטים בתפריט כדי לשנות את האפשרות מ פרוגרסיבי interlaced.

  חבר את נגן ה - DVD לטלוויזיה באמצעות Composite (צהוב, אדום ולבן) או S-Video כדי לקבל את התצוגה על מסך הטלוויזיה ולשנות את רזולוציית הפלט לשילוב בתצורת הטלוויזיה. יציאה וידאו כדי לפתור את הבעיה.

  הערה: כבל Composite מסופק עם נגן ה- DVD.
  בצע את השלבים כדי לגשת לאפשרות המתקדמת של פריטי התפריט.

  1. לחץ על גברים? בית
  2. בחר הגדרות ראשוניות
  3. דפדף ומצא את תצורת הפלט של וידאו.
  4. בחר רכיב במסגרת תצורת פלט וידאו.
  5. בחר interlaced.
  6. כעת באפשרותך לחבר את הנגן לטלוויזיה באמצעות כבל רכיב.

  אם הבעיה נמשכת, בצע את השלבים כדי להפעיל מחדש את נגן ה- DVD.
  • הפעל את הנגן במצב המתנה וריק את מגש התקליטורים.
  • באמצעות הלחצנים בלוח הקדמי, לחץ והחזק את מקש STANDBY STOP ולחץ על / ON כדי להפעיל את הנגן שוב.

  אני מקווה שזה צריך לפתור את הבעיה.
  אם הבעיה נמשכת או אם אתה זקוק לעזרה נוספת, אנא שאל אותי. אני שמח יותר לעזור לך. תודה על ההבנה.

 • שאלה - 5:
 • השחזור tutoreal עם דיסקים


  יש הדרכה טובה כאן אבל באנגלית. אולי להשתמש בתרגום Google כדי לעזור לך אם בעיות
  http://www.pctechbytes.com/hp/hp-recovery
  תרגום מ - Google
  אל תכניס דיסק כלשהו ל- HP Pavilion לפני שתתחיל, נתק את כל ההתקנים ההיקפיים והתקנים הפנימיים שאינם מותקנים מראש במחשב, למעט הצג, המקלדת והעכבר.
  הפעל את המחשב ולחץ על המקש F1 כאשר מסך הלוגו מופיע בפעם הראשונה.
  לחץ על מקש החץ הימני עד להופעת ההתחלה.
  לחץ על לחצן החץ למטה עד להופעת Boot Device Priority (עדיפות התקן.) זכור כי התקליטור הוא ברשימה.
  לחץ על המקש Enter ולאחר מכן לחץ על החץ למטה וסמן את רשימת כונן התקליטורים.
  לחץ על סימן החיבור (+) עד שהתקליטור יהיה בחלק העליון של הרשימה.
  הכנס את תקליטור השחזור הראשון לכונן התקליטורים.
  לחץ על הלחצן ENTER כדי לשמור את ההגדרות ולצאת. נראה מסך התאוששות.
  קרא והשב על כל מסך שחזור שמופיע. בעת שינוי דיסקים, לא
  לחץ על הלחצן אישור. במקום זאת, המתן עד שהכונן יקרא את הדיסק והוא ימשיך באופן אוטומטי את ההתאוששות.
  לאחר השלמת השחזור, אפס את עדיפות תקליטור האתחול של ההתקן לתצורה המקורית שלו, באופן הבא:
  הפעל את המחשב ולחץ על המקש F1 כאשר מסך הלוגו מופיע בפעם הראשונה.
  השתמש במקשי החיצים לבחירת Boot Priority Priority בתפריט? להתחיל
  לחץ על המקש Enter ולאחר מכן לחץ על החץ למטה כדי לסמן את כונן התקליטורים.
  לחץ על סימן החיסור (-) עד שהתקליטור נמצא במיקום המקורי שלו.
  לחץ על הלחצן ENTER כדי לשמור את ההגדרות ולצאת.
  הפעל מחדש את המחשב.
  לאחר שחזור המערכת, והמחשב מופעל כראוי, עדכן את התוכנה באופן הבא:

  עדכון הגדרות וירוסים במערכת.
  קבל את עדכוני המערכת הקריטיים האחרונים באמצעות Microsoft Windows Update.
  עדכן את תוכנת HP במערכת.

  במאמר קודם

  מערכת הפעלה

  במאמר הבא

  אם שלך HD קליקים ולא להתחיל SMACK IT!