IP התנגשויות במקום עבודה | טיפים | iw.estacion506cr.com

IP התנגשויות במקום עבודההתנגשות כתובת IP מתרחשת כאשר שני מחשבים ברשת LAN או באינטרנט הוקצו באותו כתובת IP. התנגשויות IP בין שני מחשבים בדרך כלל מעבירות אחת או שתיהן בלתי שמישות לפעולות רשת.

כיצד מתרחש סכסוכים של כתובות IP

שני מחשבים יכולים לרכוש כתובות IP מתנגשות בכמה דרכים:

· מנהל מערכת מקצה שני מחשבים ב- LAN באותה כתובת IP סטטית.

מנהל מערכת מקצה למחשב כתובת IP סטטית בתוך טווח DHCP של הרשת המקומית (טווח IP דינמי), ואותה כתובת מוקצית באופן אוטומטי על-ידי שרת DHCP LAN.

· תקלה בשרת DHCP של הרשת מאפשרת להקצות באופן אוטומטי את אותה כתובת דינמית למחשבים מרובים.

· ספק שירותי אינטרנט מקצה בטעות שני לקוחות באותה כתובת IP (באופן סטטי או דינמי).

· מחשב נייד הוא הכניס למצב המתנה / שינה ולאחר מכן התעורר מאוחר יותר.

שים לב שצורות אחרות של התנגשויות IP עשויות להתרחש גם ברשת. לדוגמה, מחשב אחד עלול לחוות התנגשות כתובת IP עם עצמו אם מחשב זה מוגדר עם מתאמי רשת מרובים. מנהלי מערכת יכולים גם ליצור התנגשויות IP על-ידי חיבור שני יציאות של מתג רשת או נתב זה לזה בטעות.

זיהוי סכסוכים של כתובות IP

במרבית מחשבי Microsoft Windows, אם תנסה להגדיר כתובת IP קבועה (סטטית) שכבר פעילה ברשת המקומית, תקבל את הודעת השגיאה הבאה:

כתובת ה- IP הסטטית שתצורתה הוגדרה כבר נמצאת בשימוש ברשת. אנא הגדר מחדש כתובת IP אחרת.

במחשבים חדשים יותר של Microsoft Windows בעלי התנגשויות IP דינמיות, אתה אמור לקבל הודעת שגיאה בלון בשורת המשימות ברגע שמערכת ההפעלה מזהה את הבעיה:

קיימת התנגשות כתובת IP עם מערכת אחרת ברשת.

לפעמים, במיוחד במחשבי Windows ישנים, הודעה דומה לזו הבאה עשויה להופיע בחלון מוקפץ:

המערכת זיהתה התנגשות עבור כתובת IP ...

במחשבי Mac או Linux, הודעה דומה תופיע בדרך כלל על המסך.

פתרון סכסוכים של כתובות IP

נסה את הסעדים הבאים עבור התנגשויות IP:

1. עבור רשתות שבהן כתובות IP קבועות (מוקצות באופן סטטי), ודא שכל מארח מקומי הוא עם כתובת IP ייחודית.

2. אם במחשב שלך יש כתובת שהוקצתה באופן דינמי, שחרור וחידוש כתובת ה- IP שלו יכול לעקוף את התנגשויות כתובת ה- IP.
3. אם נתב הבית שלך הוא האמין שיש שרת DHCP פגום גרימת התנגשויות IP ברשת הביתית, שדרוג קושחה הנתב עשוי לפתור את הבעיה.

Preguntas Relacionadas

 • Pregunta - 1:
 • אני מקבל את הודעת השגיאה (בסיסי) Onhook IP התנגשות על Altigen IP705 שלי


  התנגשות כתובת IP מתרחשת כאשר שני מחשבים או יותר באותה רשת LAN בסופו של דבר עם אותה כתובת IP. כאשר זה קורה, שני המחשבים בסופו של דבר לא מצליח להתחבר לרשת.ישנן כמה דרכים שבהן בעיה זו יכולה להיות קבועה.אם זה IP סטטית בקשת ספק שירותי האינטרנט שלך לשינוי IP.If הוא IP דינמי לך יכול לנסות לאפס את המודם על ידי הפעלת וכיבוי המודם או לפתוח את שורת הפקודה ואת סוג "ipconfig / שחרור", אשר dumps את הכתובת האוטומטית היה לו, ולאחר מכן "ipconfig / חידוש", אשר מקבל כתובת חדשה.כדי לבדוק את השינוי ב- IP אתה יכול לבקר http://www.ip-details.com אשר נותן את כתובת ה- IP הציבורית כאשר אתה מבקר באתר. IP-Details.com

 • Pregunta - 2:
 • יש לי הודעה שאומר Ip כתובת הסכסוך, מה אני יכול לעשות


  פתרון סכסוכים של כתובות IP

  נסה את הסעדים הבאים עבור התנגשויות IP:

  1. עבור רשתות שבהן כתובות IP קבועות (מוקצות באופן סטטי), ודא שכל מארח מקומי הוא עם כתובת IP ייחודית.

  2. אם במחשב שלך יש כתובת שהוקצתה באופן דינמי, שחרור וחידוש כתובת ה- IP שלו יכול לעקוף את התנגשויות כתובת ה- IP.

  3. אם נתב הבית שלך הוא האמין שיש שרת DHCP פגום גרימת התנגשויות IP ברשת הביתית, שדרוג קושחה הנתב עשוי לפתור את הבעיה.

 • פרגונטה - 3:
 • שגיאת מערכת Windows: "כתובת IP התנגשות כתובת ...


  שגיאה זו מציינת שיש ברשותך שני התקנים ברשת שלך שהוקצתה להם כתובת IP זהה.

  אם יש לך כתובות IP שהוקצו באופן ידני להתקני הרשת שלך אתה יכול לפתוח את שורת הפקודה ולהזין IPCONFIG, זה יגיד לך מה כתובת ה- IP של המכשיר הוא נותן לך את השגיאה. כתובת IP זו מוקצית להתקן אחר ברשת.

  אתה יכול לשנות את כתובת ה- IP של המכשיר שאתה מקבל את השגיאה או למצוא את המכשיר עם כתובת ה- IP זהה ולשנות את זה.

  לחלופין, אם יש לך נתב כי יש DHCP מופעלת אתה יכול לשנות את המאפיינים על מתאמי הרשת שלך כדי לקבל את כתובת ה- IP באופן אוטומטי על ידי הולך חיבורי רשת, לחץ לחיצה ימנית על חיבור LAN ולחץ על מאפיינים.

 • Pregunta - 4:
 • כתובת IP מתנגשת


  האם בדקת אם יש למחשב כתובת IP סטטית? שעלול להתנגש עם הטבלה DHCP.

 • פרגונטה - 5:
 • התנגשות IP


  השתמש IP סטטי גבוה יותר מאשר טווח dhcp כך dhcp does not להקצות אותו למחשב אחר שגורם IP התנגשות .. שינוי שם מחשבים ברשת - -. הדמיה יכולה לגרום לבעיה זו כמו תמונת המאסטר יכול להיות אותו שם comp להקצות אותו IP זהה.

  במאמר קודם

  מערכת הפעלה

  במאמר הבא

  אם שלך HD קליקים ולא להתחיל SMACK IT!